? چیست (ASZ)

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"122","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"1288","style":"width: 380px; height: 1288px; float: right; margin-left: 40px; margin-right: 40px;","typeof":"foaf:Image","width":"380"}}]].این مدرسه طرح و برنامه ایست بر ضد نژادپرستی و بی عدالتی--
.این مدرسه محل دیدار افراد است در راستای شناخت یکدیگر -

Schedule of courses

?چگونه کار میکند (ASZ)
.به معنی مستقل وسازماندهی غیر وابسته است „Autonome„
.این مدرسه با همکاری معلمین و دانش ٱموزان کار می کند-
این مدرسه با همکاری معلمین و دانش ٱموزان کار می کندبطوریکه همه از همدیگر-
.می ٱموزند
.در این مدرسه همه به یک اندازه ارزش دارند و هیچ کس رییس نیست-
.همه بصورت رایگان و داوطلبانه در این مدرسه کار می کنن-

? را چه کسی برنامه ریزی می کند (ASZ)
.این مدرسه از طرف دولت نیست-
.به این مدرسه از طرف دولت و یا هیچ ارگانی حمایت مالی نمی شود-
این مدرسه بعضی اوقات از طرف افراد یا شرکتهای خصوصی پول و یا لوازم مورد نیاز     مدرسه را دریافت می کند
                                                                 

برنامه ریزی مدرسه : مستقل و وابسته به خود
هر ۲ الی ۴ هفته جلسه بزرگ عمومی برگذار می شود, که می توانیداطلاعات این جلسه را از روی تخته اطلاعات بخوانید
در این جلسه گروههای مختلف کاری هستند که مسئولیت قسمتی از کارها را به عهده دارند
برای اطلاعات بیشتر با دفتر مدرسه صحبت کنید
در این مدرسه تی می توانید ایده های مفید خود را به مرحله عمل برسانید, ما خوشحال  میشویم گر که شما در جلسات , گروهها و برنامه ریزی های مدرسه فعال باشید

ٱدرس

Sihlquai 125, 8005  Zürich
info@bildung-fuer-alle.ch